همایش فصلی انجمن POTA   اردیبهشت 1402
همايش يك روزه انجمن زانو، آرتروسكوپي و آسيب هاي ورزشي ايراني
نشست علمي انجمن جراحان درون بين (اندوسكوپيك) 1401
همايش مراقبت از چشم (گلوكوم)
سي و يكمين دوره آموزشي ATLS
همايش سوپروايزرهاي آموزشي
دوره سونوگرافي FAST
ترويج تغذيه با شير مادر
زمانبندي بر نامه آموزشي
زمانبندي برنامه ي آموزشي (درماني)
زمانبندي بر نامه آموزشي
زمانبندي كارگاه هاي ارتوپد پرستاري
زمانبندي برنامه هاي آموزشي morning report
برنامه کلاسهای آموزشي بیمارستان آتیه ( داراي امتياز بازآموزي )
همايش استاني مديران پرستاري با عنوان مديريت آموزش ضمن خدمت پرستاري
الگوريتم هاي اورژانس
برنامه هاي آموزشي داراي امتياز بازآموزي بيمارستان آتيه
زمانبندي برنامه آموزشي
برنامه آموزشي بين المللي 6 ماهه اول سال 1397
چهل و هفتمين دوره ACLS شهريور 97
پنجاهمين دوره ATLS
چهل و چهارمين دوره ACLS
چهل و يكمين دوره ATLS
كورسNRP (احيا نوزاد) اسفند96
پانزدهمين دوره PHTLS
دومين كورس احياء نوزادانNRP اسفند 96
جشن سالگرد ATLS- دي ماه 95
چهلمين دوره ACLS
سي و نهمين دوره ACLS
سي و هفتمين دوره ATLS
سي و يكمين دوره آموزشي ATLS
دهمين دوره آموزشي PHTLS
اولين دوره PHTLS
پنجمين دوره بين المللي ATLS در شیراز
دوره سونوگرافي FAST
كارگاه سه روزه ATLS
بيست و سومين دوره ATLS
دومين دوره PHTLS