آزمايشگاه بيمارستان آتيه به طور شبانه‌روزی تمامي خدمات تشخيصی آزمايشگاهی را برای بيماران بستری و مراجعين سرپايی انجام می‌دهد.
آزمايشاتی که در واحدهای مختلف اين آزمايشگاه انجام میشوند شامل موارد زير است:
آزمايشهای سيتوپاتولوژی و هيستوپاتولوژی، كليه آزمايشهای تشخيصی بيوشيمی بالينی، آزمايشهای خونشناسی، باكتری‌شناسی بالينی و آزمايش‌های انگل‌شناسی 
آزمايشگاه بيمارستان آتيه يکی از مراكز ارجاع و مشاوره براي ضايعات و بيماريهای كليوی، گوارش، كبد و همچنين سيتولوژی تيروئيد است.
آزمایشگاه مرکزی بیمارستان آتیه تستهای مولکولی زیر را در مجموعه خود راه اندازی نموده است و آماده پاسخگویی موثر و سریع به همکاران محترم بالینی می باشد.  تستهای فعال بخش مولکولی به شرح زیر می باشد
1-  HBV real time PCR (Qualitative &Quantitative)
2- HCV real time PCR (Qualitative &Quantitative)
3- Brucella real time PCR (Qualitative)
4- HSV1,2 real time PCR (Qualitative)
5-Clostridium Difficile (toxin A&B) real time PCR (Qualitative)
6-  HIV real time PCR (Qualitative &Quantitative)
7-EBV real time PCR (Qualitative &Quantitative)
8-CMV real time PCR (Qualitative &Quantitative)
9-MT  real time PCR (Qualitative &Quantitative)
10-BCR-AVL  real time PCR (Qualitative &Quantitative)
11-Jak2  real time PCR (Qualitative &Quantitative)
همچنین  با راه اندازي ساير آزمايشات در زمان مقتضی اطلاع رسانی انجام خواهد شد.
قابل  توجه همكاران محترم پزشكان بيمارستان آتيه
احتراما بخش فلوسيتومتري آزمايشگاه  بيمارستان با امكانات
آماده پذيرش نمونه هاي خون محيطي و مغز استخوان جهت ارزيابي :
  • ALL-MRD
  • AML-MRD
  • MDS
  • Acute Leukemia
  • Color Flow Cytometery

  مي باشد.وهمچنين تشخيص انواع  Lymphoma
 

 


 
آمار بازدید
  • کل بازدید : 25716941
  • بازدید امروز : 5043
  • بازدید دیروز : 10424
  • بازدید این ماه : 179680