اتاق زايمان بيمارستان آتيه، پذيراي مادران جهت ارائه خدمات قبل از بارداري، در طي بارداري، زايمان و پس از زايمان مي باشد.
  • زايمان طبيعي در بيمارستان آتيه با حضور يك ماما بر بالين مادر از ابتداي بستري تا زايمان با انتخاب روش هاي بي دردي (اپيدورال و استفاده از گاز انتونكس) و كمك به خوشايند سازي زايمان با روش هاي آروماتراپي و آوا درماني و استفاده از تكنيك هاي ماساژ و استفاده از توپ و... در محيطي آرام و صميمي پذيراي مادران مي باشد.
  • كلاس هاي زايمان فيزيولوژيك مشتمل بر 8 جلسه از ابتداي هفته 20 الي هفته 37 بارداري شامل آموزش: بهداشت فردي، تغذيه، بهداشت روان، علائم هشدار بارداري، انتخاب روش مناسب زايمان و برنامه ريزي براي زايمان، آموزش مراحل مختلف زايمان بهداشت و مراقبت پس از زايمان، آموزش شير دهي، آموزش انواع روش هاي بي دردي و سلامت و بهداشت نوزاد همراه با تمرينات ورزشي، ريلكسيشن، ماساژ، نمايش فيلم و ... توسط ماماهاي اتاق زايمان آتيه برگزار مي گردد كه جهت ثبت نام در كلاس ها مادران بايستي قبل از هفته 20 با شماره تلفن هاي زير جهت ثبت نام تماس بگيرند
 82723493 – 82723491
  • همچنين مادراني كه پزشك معالج آنها از پزشكان بيمارستان آتيه مي باشد مي توانند در صورت داشتن هر گونه سوالي در طي بارداري تا 42 روز پس از زايمان با شماره تلفن هاي زير تماس بگيرند و ماماهاي اتاق زايمان در تمام ساعات شبانه روز آماده پاسخگويي مي باشند. ( 82723491 – 82723493 )
  • صدور گواهي ولادت پس از زايمان با اصل شناسنامه والدين و اصل كارت ملي و كارت واكسن نوزاد و كپي صفحه اول شناسنامه والدين تا 2 هفته پس از زايمان توسط مسئول صدور گواهي ولادت انجام مي شود.
  • كلينيك بارداري واقع در درمانگاه دكتر سودبخش در طبقه منفي 1 بيمارستان در روزهاي يكشنبه، سه شنبه و چهارشنبه 9-12 ارائه دهنده مشاوره قبل از بارداري و آموزش مراقبت هاي دوران بارداري، زايمان و آموزش شير دهي به صورت رايگان مي باشد.