اتاق زايمان بيمارستان آتيه، پذيراي مادران جهت ارائه خدمات قبل از بارداري، در طي بارداري، زايمان و پس از زايمان مي باشد.
زايمان طبيعي در بيمارستان آتيه با حضور يك ماما بر بالين مادر از ابتداي بستري تا زايمان با انتخاب روش هاي بي دردي (اپيدورال و استفاده از گاز انتونكس) و كمك به خوشايند سازي زايمان با روش هاي آروماتراپي و آوا درماني و استفاده از تكنيك هاي ماساژ و استفاده از توپ و... در محيطي آرام و صميمي پذيراي مادران مي باشد. برگزاري كلاس هاي زايمان فيزيولوژيك همراه با تمرينات ورزشي، ريلكسيشن، ماساژ، نمايش فيلم و ... توسط ماماهاي اتاق زايمان آتيه به صورت مداوم صورت مي گيرد.  
جهت كسب اطلاعات در خصوص نحوه شركت در كلاس هاي زايمان فيزيولوژيك و محتواي آن بر روي عنوان كلاس كليك كنيد: زايمان فيزيولوژيك
صدور گواهي ولادت پس از زايمان با اصل شناسنامه والدين و اصل كارت ملي و كارت واكسن نوزاد و كپي صفحه اول شناسنامه والدين تا 2 هفته پس از زايمان توسط مسئول صدور گواهي ولادت انجام مي شود.
كلينيك بارداري واقع در درمانگاه دكتر سودبخش در طبقه منفي 1 بيمارستان ارائه دهنده مشاوره قبل از بارداري و آموزش مراقبت هاي دوران بارداري، زايمان و آموزش شيردهي به صورت رايگان مي باشد.