طبقه چهارم بیمارستان آتیه منحصراً در ارتباط با مراجعين زنان و زایمان می باشد. این طبقه شامل:
بخش ميلاد، اتاق زایمان، اتاق عمل زنان و زايمان،‌ بخش نوزادان و NICU  است كه به صورت 24 ساعته آماده ارائه خدمات پزشکی، پرستاری و مامایی می باشد.
لازم به ذکر است تمام موارد جراحی زنان اعم از هیسترکتومی (برداشتن رحم) میومکتومی، کورتاژ تشخیص، لاپاراسکوپی، لاپاراتومی، جراحي هاي سیسیتوسل و رکتوسل و ... در اتاق عمل میلاد انجام می شود.
همچنین مادران باردار جهت سزارین و زایمان طبيعي دراتاق زایمان تحت مراقبت خاص قرار می گیرند. 
بخش ميلاد داراي اتاق هاي خصوصي، عمومي، دو تخته، سه تخته و ديپلمات مي باشد. 
از ویژگی های دیگر این طبقه ارائه کلیه خدمات توسط پرسنل خانم می باشد.