بخش post ccu A  به منظور مراقبت و درمان بیماران بعد از آنژیوگرافی و بیماران انتقال از ccu و همچنين بيماران داخلي كه نياز به مراقبت ويژه دارند در نظر گرفته شده است.
 
این بخش مجهز به اتاق بزرگ که شامل 6 تخت آقایان در یونیت های جداگانه می باشند. استیشن در رأس و مسلط به تخت ها می باشد.
بخش مجهز به ترالی کد، ساکشن، اکسیژن و مانیتورینگ مرکزی می باشد. پذیرش بیماران به صورت اورژانس و انتقالی از سایر بخش ها و انتقال  مستقيم از پذيرش می باشد.
ویزیت بیماران توسط پزشکان  متخصص داخلی ، جراحی  قلب، انجام می شود.