لطفاً با توجه به زمینه کاری، فرم مورد نظر را تکمیل کنید

فرم درخواست کار ویژه کادر درمانی
فرم درخواست کار ویژه کادر غیر درمانی
فرم درخواست کار ویژه کادر خدماتی


اطلاعيه: 
بيمارستان آتيه جهت تكميل نيروي انساني به افراد واجد شرايط زير نيازمند است :
-  خانم روانشناس اطفال، داراي مدرك تحصيلي دكتري يا حد اقل فوق ليسانس روانشناسي تربيتي جهت مشاوره نوزاد و اطفال ، حداقل 5 سال سابقه كاري ،داراي پروانه سازمان نظام روانشناسي، آشنا با اصول فرزندپروري، آشنا به ارائه مشاوره هاي خانواده 
-  روانشناس صنعتي سازماني داراي مدرك تحصيلي دكتري يا حداقل فوق ليسانس روانشناسي جهت مشاوره هاي شغلي، به صورت تمام وقت، داراي حداقل 5 سال سابقه كاري، آشنا به امور آموزشي و برگزاري كارگاه ، آشنا به تست هاي روانشناسي شخصيت و تحليل آنها، داراي پروانه سازمان نظام روانشناسي ، داراي سابقه كاري در خصوص مشاوره هاي فردي
 ارسال رزومه تا تاريخ 98.5.22 به آدرس kooshyar_mt@yahoo.com