بیست و چهارمین دوره کارگاه مراقبت های ارتوپدي پرستاري ۲۴ و ۲۵ خرداد برگزار شد