این بخش دارای 6 تخت فعال با بهترین تکنولوژی روز بوده که هر تخت مجهز به یک مانیتور مستقل، ساکشن و اکسیژن می باشد.
در این بخش بیماران قلبی، بیماران Post Angio و Post OR بستری و تحت درمان قرار می گیرند.
لازم به ذکر می باشد که اين بخش ويژه خانم ها بوده و جهت رفاه حال بیماران محترم کلیه پرسنل نيز، خانم می باشند.