بخش پگاه شامل یک اتاق مجزا با 6 تخت  سر پايي که هرتخت مجهز به اکسیژن و ساکشن مرکزی می باشد ، اتاق هود که شامل دستگاه هود جهت کشیدن داروهای شیمی در مانی می باشد. و در هر شيفت كاري 1 پرستار مشغول سرويس دهي به بيماران مي باشد كه اين بخش در مجاورت بخش مهتاب و POST CCU B در طبقه دوم واقع است.

اقدامات انجام شده در بخش پگاه :
• آماده سازی داروهای شیمی درمانی برای کلیه بیماران بستری در بیمارستان.
• آموزش حین آماده سازی دارو به کلیه پرسنل بیمارستان.
• انجام شیمی درمانی برای بیماران به صورت سرپایی ویک روزه .
• آموزش به بیماران در مورد نحوه تغذیه و چگونگی برخورد با  عوارض ناشی از شیمی در مانی .
• احیا بیمار درمواردیکه نسبت به دارو حساسیت و آلرژی نشان می دهند.
• انجام بیوبسی از مغز استخوان.
• بررسی آزمایشگاهی پرسنل در مورد عوارض ناشی از آماده سازی داروهای شیمی درمانی هر 6 ماه یکبار (چک eso پرسنل) پاسخ تلفنی به سوالات بیماران ، همراهان ، راهنمایی وارجاع آنها به بیمارستان .
• راهنمایی بیماران در مورد پیدا کردن داروهای کمیاب.
• پورت گذاری جهت بیماران کمو تراپی.
• انجام شیمی درمانی از طریق پورت برای بیماران .
• هپارینه کردن پورت.
• پخش فیلم و موزیک جهت بیماران و موزیک درمانی .
• آموزش به بیماران و همراهان در مورد نحوه بر خورد با بیماران  end stege و چگونگی تسکین درد در این بیماران .
• تماس با بیماربعد از ترخیص از بیمارستان وجویا شدن حال ایشان ومتذکر شدن نوبت بعدی بیماران و همچنین برگزاری کلاسهای آموزشی برای همراهان 
شماره تماس: 82723222