دكتر خليل علي زاده
رئيس تيم اجرايي و رئيس بيمارستان آتيهدكتر رضوان كاظمي
مسئول فني بيمارستان آتيهدكتر محمد صقري
معاون نظارت بر درمان بيمارستان آتيهشهلا اندامي
معاون پرستاري بيمارستان آتيهعلي اصغر اسدي
معاون مالي و پشتيباني بيمارستان آتيهعادل صالح غفاري
معاون منابع انساني بيمارستان آتيهمحسن گنجي
دبير تيم اجرايي و معاون اجرايي بيمارستان آتيهحسام خرمي
معاون انفورماتيك بيمارستان آتيهليلا خداجو
مدير آموزش پرستاري بيمارستان آتيهزهرا اقبالي
كارشناس دفتر بهبود كيفيت بيمارستان آتيهمژگان محمودي
كارشناس دفتر بهبود كيفيت بيمارستان آتيه