با توجه به ظرفیت محدود همایش و کارگاه ها، اولویت با افرادی است که زودتر ثبت نام کنند. مستدعی است شرکت کنندگان محترم قبل از پرداخت هزینه با دبیرخانه کنگره تماس حاصل فرمایید. در ایام تعطیل، تماس با دبیرخانه کنگره از طریق ارسال پیام به شماره تلگرام امکان پذیر است.
تلفن تماس 88580032-021
فاکس:88367182-021
شماره تلگرام 09126003664
زمان ثبت نام از تاریخ 96/12/23 لغایت 97/2/10

مراحل انجام ثبت نام :
  1. تماس با دبیرخانه کنگره و انجام ثبت نام اولیه
  2. واریز هزینه ثبت نام حداکثر تا 24 ساعت پس از تماس
  3. شماره حساب 996915/19 به نام شرکت پزشکی کوشک آتیه
  4. ارسال تصویر فیش پرداختی با نام و نام خانوادگی و کد ملی از طریق تلگرام به دبیرخانه

جدول هزینه های ثبت نام
مخاطبین هزینه شرکت در همایش
(3 روز)
هزینه شرکت در همایش
و یک کارگاه

 
هزینه شرکت در همایش
و دو کارگاه

 
مدیران
اعضای هیات علمی
مربیان
دو میلیون ریال
 
دو میلیون و پانصد هزارریال سه میلیون ریال
 
پرستاران بالین
دانشجویان مقطع تکمیلی
یک میلیون و پانصد هزار ریال
 
دو میلیون ریال
 
دو میلیون و پانصد هزارریال
 
 
هزینه شرکت در همایش شامل شرکت در سخنرانی ها، پانل و تجربه نگاری، دریافت پکیج همایش، ناهار و میان وعده می باشد.
گواهی شرکت در همایش از طریق سامانه آموزش مداوم و به صورت الکترونیکی صادر خواهد شد. حضور در همایش جهت دریافت گواهی الزامی است.
 
شرکت کنندگان در کارگاه علاوه بر دریافت گواهی همایش، گواهی حضور در کارگاه را نیز دریافت خواهند کرد.