1. دکتر حرمت السادات امام زاده قاسمی، استادیار، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 2. خانم شهلا اندامی، كارشناس پرستاري، معاون پرستاری بیمارستان آتیه
 3. دکتر فروزان آتش زاده شوریده، دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 4. دکتر مهران بخشی، دكتراي بيولوژي، سوپروايزر بيمارستان آتيه
 5. دکتر مهرنوش پازارگادی، دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 6. خانم زهرا توکل، مربي عضو هیات علمی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 7. خانم عزت جعفر جلال، مربي عضو هیات علمی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 8. دکتر غلامعلی جعفری، متخصص پزشكي قانوني، عضو هيات علمي رئیس اداره پیشگیری از خطاهای پزشکی قوه قضاییه
 9. خانم فاطمه جليلي، كارشناس ارشد پرستاري، منتور بيمارستان آتيه
 10. دکتر حمزه جمشیدی، دكتري مديريت منابع انساني، مشاور توسعه مديران سازمان مدیریت صنعتی
 11. دکتر فاطمه حاجی بابایی، استادیار، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 12. خانم لیلا خداجو، كارشناس پرستاري، مدیر آموزش و پژوهش بیمارستان آتیه
 13. دکتر ستاره خسروانی، دكتري حرفه اي مديريت، مشاور اعتبار بخشي
 14. دکتر آسیه درویش، مربي عضو هیات علمی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 15. دکتر ناهید دهقان نیری، استاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 16. دکتر فریبا دهنوی، رئیس اداره پرستاری، سازمان تامین اجتماعی
 17. دکتر منصوره زاغری، دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 18. دکتر تهمینه صالحی، استادیار، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 19. دکتر افسانه صدوقی اصل، استادیار، دانشگاه تربیت مدرس
 20. دکتر مژگان ظریف رفتار، دكتري مديريت، مشاور اعتبار بخشي و مديريت منابع انساني
 21. دکتر عباس عبادی، استاد دانشگاه بقیه الله
 22. مهندس نادر عسگری، مسئول اداره اعتباربخشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 23. دکتر لیلا عظیمی، رئیس اداره پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 24. دکتر خلیل علی زاده، متخصص ارتوپدي، رئیس بیمارستان آتیه
 25. آقاي بهروز قنبري، رئيس اداره پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي تهران
 26. اقای محسن گنجی، كارشناس ارشد پرستاري، معاون اجرایی و مسئول دفتر بهبود کیفیت بيمارستان آتيه
 27. دکتر عیسی محمدی، استاد، دانشگاه تربیت مدرس
 28. دکتر جمیله مختاری، دانشيار، دانشگاه بقیه الله
 29. دکتر هومان منوچهری، دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 30. دکتر حسن ناوی پور، استادیار، دانشگاه تربیت مدرس
 31. دکتر حمیدرضا نمازی، استادیار، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 32. دکتر امین نیکو منظری، دكتري حقوق قضايي، قاضی دادگستری
 33. دکتر خورشید وسکویی، رئیس اداره پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 34. دکتر زهره ونکی، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس