اتاق عمل ميلاد ويژه جراحي هاي زنان و زايمان مي باشد كه جهت افزايش آرامش مادر باردار و  سایر بیماران خانمي که تحت اعمال جراحی هاي  زنان قرار مي گيرند از پرسنل خانم استفاده مي كند. 
وجود بخش زنان و زایمان، اتاق زایمان، بخش نوزادان و اتاق عمل زنان در کنار یکدیگر از مهمترين ويژگي هاي اين بخش بوده که باعث سهولت و تسریع در ارائه خدمات و درمان بیماران می شود.
آماده نمودن بيماران جهت سزارين، زايمان طبيعی، نظارت بر نوزادان کم وزن، مانيتورينگ قلب جنين، برقراري تماس پوست به پوست مادر و نوزاد (Skin to skin) و شيردهي مادر به نوزاد در دقایق اولیه پس از تولد نوزاد انجام مي شوند.