تولد هر نوزاد چيزي شبيه يك معجزه است، او مي آيد و جايي از قلب شما را پر مي كند كه تا امروز هرگز نمي دانستيد خالي است...گروه فيلمبرداري و ديزاين بيمارستان آتيه در لحظه لحظه ي اين روز بي تكرار در كنار شماست تا آن را برايتان ماندگار كند.


با آرزوی سال هايی

سرشار از سلامتی، عشق و شادی

برای شما و فرزند نو رسیده تان ..