اورژانس بیمارستان آتیه به صورت 24 ساعته نسبت به ارائه خدمات درمانی تشخيصي جهت بیماران اورژانسی و غیر اورژانسی (درمانگاهی) در حال فعالیت می باشد.
اين بخش با استفاده از پزشكان عمومي و متخصص در رشته هاي مختلف اعم از پزشك عمومي، متخصص داخلي، متخصص اطفال و متخصص بيهوشي، متخصص ارتوپدي،‌ جراحي و زنان و زايمان و همچنين دارا بودن دستگاه هاي تصويربرداري و ساير تجهيزات پزشكي مورد نياز،‌ تلاش مي كند تا سطح مطلوبي از خدمات را  ارائه نمايد.