اورژانس و ترياژ:
اورژانس بیمارستان آتیه به صورت 24 ساعته نسبت به ارائه خدمات درمانی - تشخيصي جهت بیماران اورژانسی و غیر اورژانسی (درمانگاهی) فعالیت می نماید. 
اين بخش با استفاده از پزشكان عمومي و متخصص در رشته هاي مختلف و همچنين دارا بودن دستگاه هاي تصويربرداري و ساير تجهيزات پزشكي مورد نياز،‌ سطح مطلوبي از خدمات را به مراجعين ارائه مي نمايد.
رشته هاي پزشكي در نوبت كاري روز عبارتند از:‌ پزشك عمومي، متخصص داخلي، متخصص اطفال و متخصص بيهوشي.
رشتههاي پزشكي در نوبت كاري شب علاوه بر پزشكان فوق عبارتند از: متخصصين ارتوپدي،‌ جراحي و زنان و زايمان