لطفاً فرم زیر را بصورت کامل و به فارسی تکمیل کنید.

 

* ضروری
* نام و نام خانوادگی :
* شماره شناسنامه :
نام پدر :
* شغل مورد نظر :
تحصیلات :
* آدرس محل سکونت :
* تلفن ثابت :
* تلفن همراه :
 

----------------------------------------------------------------------------
وضعیت تاهل

* وضعیت :

 

----------------------------------------------------------------------------
وضعیت نظام وظیفه

* وضعیت :


 

----------------------------------------------------------------------------
مشخصات معرف

نام و نام خانوادگی معرف :
شغل معرف :
آدرس معرف :
 

----------------------------------------------------------------------------
سوابق کار و اشتغال

 

الف) اشتغال فعلی

نام مؤسسه :
 

ب) در صورت اشتغال در مؤسسات دیگر، نام آن ها را ذکر نمائید

1- نام مؤسسه :
بازه زمانی :
سمت و بخش :
علت ترک کار :
2- نام مؤسسه :
بازه زمانی :
سمت و بخش :
علت ترک کار :
 

----------------------------------------------------------------------------

آیا محدودیتی برای شیفت های کاری بیمارستان(صبح، عصر، شب و تعطیلات) دارید؟ :
توضیح :
 

 

 

 

* تاییدیه :