به مناسبت هفته ملي ديابت كلاس آموزشي با عنوان ديابت و خانواده،  چهارشنبه 23 و پنجشنبه 24 آبان 97 با حضور كاركنان بيمارستان برگزار شد.