آدرس: شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، تقاطع شهید دادمان
صندوق پستی: 6564-14151
کدپستی: 1467773661
تلفن: 82721

مشاهده موقعیت بر روی نقشه گوگل

جهت مشاهده نقشه گوگل بر روی تلفنهای هوشمند یا تبلت میتوانید از بارکد زیر استفاده کنید