باشگاه انديشه بيمارستان آتيه در سال 1381 به پيشنهاد رياست محترم بيمارستان با هدف نهادينه­كردن رفتار سازماني شهروندي همگن در كاركنان، جهت ارائه ي خدمات با كيفيت به مشتريان و دستيابي به فرهنگ سازماني متعالي آغاز به كار كرد. از ديگر اهداف آن مي توان به:
 

- استقرار و ترويج فرهنگ كارگروهي
-  آگاه­سازي كاركنان از حقوق شهروندي خود
-  آگاه سازي كاركنان از حقوق سازمان
- آموزش و ترويج رفتار سازماني شهروندي در سازمان و تشويق تعامل سازنده ميان مديريت و كاركنان

- پايش رفتار سازماني شهرونديِ كاركنان و جلب مشاركت ايشان
- شناسايي معضلات و مشكلات سازماني كه فرهنگ سازماني شهروندي را دچار مخاطره مي­ كند
اشاره كرد.
 
ساختار باشگاه انديشه بيمارستان آتيه:

  • شوراي عمومي باشگاه انديشه، شامل همة كاركنان بيمارستان آتيه مي­باشد، كه در قالب گروههاي 40 گانه تقسيم بندي شده­اند و هر گروه داراي يك هماهنگ­كننده با عنوان سرگروه و چندين زيرگروه مي­باشد.
  • شوراي مركزي متشكل از 5 نفر عضو به همراه نمايندة رياست و مدير منابع انساني به عنوان مشاورين شورا مي­باشد