آزمون  SCL-90
آزمون SCL-90 جهت غربالگری بیماریهای اعصاب و روان بزرگسالان 14سال به بالا کاربرد دارد و زیر مقیاسهای شکایات جسمانی، وسواس، حساسیت فردی، افسردگی، اضطراب، پرخاشگری، ترس مرضی، افکار پارانوئیدی و روان گسستگی را ارزیابی می کند. مدت زمان مورد نياز براي پاسخگويي به آزمون حدود 15 دقيقه مي باشد.آزمون رضايت زناشويي انريچ
با توجه به تاثير مستقيم مسائل خانه و محل كار و مراجعات و سوالهاي مكرر همكاران در مورد مسائل و مشكلات زندگي مشترك، آزموني در اختيار شما همراهان قرار مي دهيم تا به نوعي بتوانيد مسائل زندگي مشترك و ازدواجتان را غربالگري نماييد.
آزمون رضايت زناشويي انريچ 47 آيتم دارد و يكي از معتبرترين آزمونها در زمينه غربالگري مسايل زناشويي مي باشد كه در كمتر از 10 دقيقه قابل پاسخگويي است.