آموزش عملي نحوه كار با خاموش كننده هاي آتش نشاني، 21 و 22 اسفند 1402

كلاس ارتقاء سلامت ويژه بالندگان، يكشنبه 13 اسفند با هماهنگي واحد آموزش منابع انساني برگزار شد.كارگاه محافظت از خود در مقابل روابط عاطفي آسيب‌زا در محيط كار، شنبه 28 بهمن
مدرس: دكتر پدرام موسوي با هماهنگي واحد آموزش منابع انساني برگزار شد.كلاس فرآيند كمك پرستاري، چهارشنبه 25 بهمنكارگاه محافظت از خود در مقابل روابط عاطفي آسيب‌زا در محيط كار، سه شنبه 24 بهمن
مدرس: دكتر پدرام موسوي با هماهنگي واحد آموزش منابع انساني برگزار شد.جلسات اصول رفتاري در فصل زمستان، گروه كوشا (بازديد از بيمارستان آتيه غرب) يكشنبه 8 بهمن


 
كلاس آموزشي با عنوان (محتواي آموزش به بيمار) دوشنبه 9 بهمن برگزار شدكارگاه محافظت از خود در مقابل روابط عاطفي آسيب‌زا در محيط كار، يكشنبه 8 بهمن
مدرس: دكتر پدرام موسوي با هماهنگي واحد آموزش منابع انساني برگزار شد.كلاس مباني آموزش، سه شنبه 3 بهمنجلسات اصول رفتاري در فصل زمستان، گروه تفكر نوين (بازديد از بيمارستان آتيه غرب) يكشنبه 1 بهمنكارگاه محافظت از خود در مقابل روابط عاطفي آسيب‌زا در محيط كار، دو شنبه 2 بهمن
مدرس: دكتر پدرام موسوي با هماهنگي واحد آموزش منابع انساني برگزار شد.جلسه بخش آی سی یو قلب، 30 دي و يكم بهمن، 
کنفرانس درون بخشی با موضوع الکترولیت ها برگزار شد.كلاس آموزشي فرآيند كمك پرستاري، چهارشنبه 27 دي با هماهنگي دفتر آموزش پرستاري برگزار شد.كارگاه محافظت از خود در مقابل روابط عاطفي آسيب‌زا در محيط كار، سه شنبه 26 دي
مدرس: دكتر پدرام موسوي با هماهنگي واحد آموزش منابع انساني برگزار شد.


جلسات اصول رفتاري در فصل زمستان، گروه باران (بازديد از بيمارستان آتيه غرب) يكشنبه 24 دي)

كارگاه محافظت از خود در مقابل روابط عاطفي آسيب‌زا در محيط كار، سه شنبه 19 دي
مدرس: دكتر پدرام موسوي با هماهنگي واحد آموزش منابع انساني برگزار شد.كارگاه محافظت از خود در مقابل روابط عاطفي آسيب‌زا در محيط كار، دوشنبه 18 دي
مدرس: دكتر پدرام موسوي با هماهنگي واحد آموزش منابع انساني برگزار شد.

جلسه معارفه بالندگان، دوشنبه 18 ديجلسات اصول رفتاري در فصل زمستان، گروه طوفان انديشه(بازديد از بيمارستان آتيه غرب) يكشنبه 17 دي


کلاس آموزشی ارتقای سلامت ویژه بالندگان با موضوع حقوق گیرنده خدمت و مدیریت بحران، شنبه ۱۶ دی برگزار شد.کارگاه آموزشی احیای نوزاد، چهارشنبه ۱۳ دی با هماهنگي دفتر آموزش پرستاري برگزار شد.
گروه هدف؛ پرسنل پرستار و ماما بخش های مرتبط
مدرس: آقای دکتر معذوریكارگاه محافظت از خود در مقابل روابط عاطفي آسيب‌زا در محيط كار، سه شنبه 12 دي
مدرس: دكتر پدرام موسوي با هماهنگي واحد آموزش منابع انساني برگزار شد.جلسات اصول رفتاري در فصل زمستان، گروه مرواريد (بازديد از بيمارستان آتيه غرب) يكشنبه 10ديكارگاه محافظت از خود در مقابل روابط عاطفي آسيب‌زا در محيط كار، يكشنبه 10 دي
مدرس: دكتر پدرام موسوي با هماهنگي واحد آموزش منابع انساني برگزار شد.جلسه رابطين كنترل عفونت، سه شنبه 5 ديكلاس آموزشي هموويژلانس، چهارشنبه 6 ديكارگاه محافظت از خود در مقابل روابط عاطفي آسيب‌زا در محيط كار، سه شنبه 5 دي
مدرس: دكتر پدرام موسوي با هماهنگي واحد آموزش منابع انساني برگزار شد.كارگاه حل مسئله و تصميم گيري ويژه بالندگان، دوشنبه 4 دي، مدرس: دكتر موسوي با هماهنگي واحد آموزش منابع انساني برگزار شدجلسات اصول رفتاري در فصل زمستان، گروه دريا (بازديد از بيمارستان آتيه غرب) يكشنبه 3 ديجلسات اصول رفتاري در فصل پاييز و زمستان، گروه اميد(بازديد از بيمارستان آتيه غرب) چهارشنبه 29 آذركارگاه محافظت از خود در مقابل روابط عاطفي آسيب‌زا در محيط كار، سه شنبه 29 آذر 
مدرس: دكتر پدرام موسوي با هماهنگي واحد آموزش منابع انساني برگزار شد.كلاس آموزشي كنترل عفونت، سه شنبه 28 آذر

کلاس آموزشی بهداشت حرفه ای و بهداشت محیط ویژه همکاران واحد کاخداری، پنجشنبه 23 آذرجلسات اصول رفتاري در فصل پاييز و زمستان، گروه به انديشان(بازديد از بيمارستان آتيه غرب)يكشنبه 19 آذرجلسات اصول رفتاري در فصل پاييز و زمستان، گروه كهكشان(بازديد از بيمارستان آتيه غرب) يكشنبه 12 آذركارگاه محافظت از خود در مقابل روابط عاطفي آسيب‌زا در محيط كار، دوشنبه 20 آذر 
مدرس: دكتر پدرام موسوي با هماهنگي واحد آموزش منابع انساني برگزار شد.

كارگاه مهارت رفتاري با عنوان حل مساله و تصميم گيري ويژه بالندگان، يكشنبه 19 آذر ماه، مدرس؛ آقاي دكتر موسوي با هماهنگي واحد آموزش منابع انساني برگزار گرديد.كارگاه محافظت از خود در مقابل روابط عاطفي آسيب‌زا در محيط كار، دوشنبه 13 آذر 
مدرس: دكتر پدرام موسوي با هماهنگي واحد آموزش منابع انساني برگزار شد.
كارگاه محافظت از خود در مقابل روابط عاطفي آسيب‌زا در محيط كار، يكشنبه 12 آذر 
مدرس: دكتر پدرام موسوي با هماهنگي واحد آموزش منابع انساني برگزار شد.

جلسه رابطين كنترل عفونت، سه شنبه 7 آذر
 
كارگاه محافظت از خود در مقابل روابط عاطفي آسيب‌زا در محيط كار، ۶ و ۷ آذر، 
مدرس: دكتر پدرام موسوي با هماهنگي واحد آموزش منابع انساني برگزار شد.

كارگاه ارتوپدي پرستاري، 2 و 3 آذر 1402


كارگاه مهارت هاي رفتاري با عنوان حل مساله و تصميم گيري، سه شنبه 23 آبان ماه ،مدرس؛ آقاي دكتر موسوي با هماهنگي واحد آموزش منابع انساني برگزار شدكلاس آموزشي بهداشت محيط و اطفاء حريق در بخش هاي رز و ياس، 22 و 23 آبان با هماهنگي واحد آموزش منابع انساني برگزار شد.كلاس آموزشي مديريت بحران، شنبه 20 آبان در بخش icu پرديس با هماهنگي واحد آموزش منابع انساني برگزار شد.كارگاه مهارت هاي رفتاري با عنوان حل مساله و تصميم گيري، سه شنبه 16  آبان ماه ،مدرس؛ آقاي دكتر موسوي با هماهنگي واحد آموزش منابع انساني برگزار شدآموزش هاي منابع انساني در بخش ها: با موضوع  كنترل عفونت و ايمني بيمار، 15 و 16  آبان ماه  در بخش  اورژانس برگزار شدكلاس آموزشي ارتقاء سلامت ويژه كاركنان غير درمان، دوشنبه 15 آبان با هماهنگي واحد آموزش منابع انساني برگزار شد.كلاس آموزشي ترياژ در اورژانس، دوشنبه 15 آبانكلاس فرآيند كمك پرستاري، يكشنبه 14 آبان

آموزش هاي منابع انساني در بخش ها: با موضوع  بهداشت و سلامت شغلي و حقوق گيرنده خدمت، شنبه 13 آبان ماه  در بخش  غزال برگزار شدكارگاه مهارت هاي رفتاري با عنوان حل مساله و تصميم گيري ويژه بالندگان، شنبه 13 آبان ماه ،مدرس؛ آقاي دكتر موسوي با هماهنگي واحد آموزش منابع انساني برگزار شدکلاس آموزشی مسمومیت ها توسط خانم دکتر گرمان (مسئول فنی دارو خانه بیمارستان) 
به مناسبت هفته مسمومیت ها 
جهت كاركنان پرستاری و‌ مامایی
دوشنبه 8 آبان 1402کلاس آموزشی اطلاع رسانی در خصوص هپاتیت به مناسب هفته ملی هپاتیت توسط دکتر کریمی متخصص داخلی و فوق تخصص گوارش و کبد 
جهت كاركنان درمان و عموم‌ مردم 
سه شنبه ۹ آبان ۱۴۰۲كارگاه محافظت از خود در مقابل روابط عاطفي آسيب‌زا در محيط كار، سه شنبه 9 آبان، ويژه همكاران بخش هاي افق، سحر، اتاق عمل، ICU OH-ميلاد مدرس؛ آقاي دكتر موسوي  با هماهنگي واحد آموزش منابع انساني برگزار شد.كلاس آموزشي رابطين آتش نشاني، سه شنبه 9 آبانكارگاه مهارت رفتاري با عنوان حل مساله و تصميم گيري ويژه بالندگان، دوشنبه 8 آبان ماه مدرس؛ آقاي دكتر موسوي با هماهنگي واحد آموزش منابع انساني برگزار شدكلاس آموزشي رابطين آتش نشاني، دوشنبه 8 آبانكارگاه محافظت از خود در مقابل روابط عاطفي آسيب‌زا در محيط كار، يكشنبه 7 آبان، ويژه همكاران بخش هاي( افق ، سحر، اتاق عمل، ICU OH-ميلاد )مدرس؛ آقاي دكتر موسويآموزش هاي واحد آموزش منابع انساني در بخش هاي افق و صبا با موضوع: مديريت بحران، شنبه ۶ آبان ماه برگزار شدآموزش  چهره به چهره با موضوع  مديريت بحران  ويژه بخش ‍‍CCU با هماهنگي  واحد آموزش  منابع انساني برگزار شد
مدرس : خانم رضايي نژاد 
تاريخ3 آبان ماهآموزش  چهره به چهره با موضوع  مديريت بحران  ويژه بخش آزمايشگاه با هماهنگي  واحد آموزش  منابع انساني برگزار شد
مدرس : خانم رضايي نژاد 
تاريخ 2 آبان ماه

كارگاه محافظت از خود در مقابل روابط عاطفي آسيب‌زا در محيط كار در تاريخ 1 و 2 آبان ماه ويژه همكاران افق ، سحر، اتاق عمل، ICU OH-ميلاد مدرس آقاي دكتر موسوي  برگزار گرديد.آموزش  چهره به چهره با موضوع  حقوق گيرنده خدمت و بهداشت محيط ويژه اتاق عمل ميلاد، اميري و صدف با هماهنگي  واحد آموزش  منابع انساني برگزار شد
مدرس : خانم محمد زاده   -  خانم نبوي 
تاريخ ۲۹ و ۳۰  مهر ماهلايو دكتر بيتا آكاژ متخصص جراحي پستان، لاپاراسكوپي با موضوع پرسش و پاسخ در خصوص پيشگيري و درمان سرطان پستان روز دوشنبه 1 آبان ماه برگزار شدکارگاه عملی ترویج تعذیه با شیر مادر، پنج شنبه ۲۷ مهر برگزار شدكلاس هاي واحد آموزش منابع انساني در بخش هاي ميلاد و اتاق زايمان، با موضوع: کنترل عفونت و ایمنی بیمار، سه شنبه  ۲۵مهر ماه برگزار شدکلاس آموزشی تغذیه سالم با محوریت سلامت روان ،سخنران : خانم فضیلتی، سه شنبه ۲۵ مهر ماه با هماهنگی  آموزش منایع انسانی و دفتر ارتقای سلامت برگزار گردید.كارگاه محافظت از خود در مقابل روابط عاطفي آسيب‌زا در محيط كار، دوشنبه  24 مهر ماه ويژه همكاران ICU-CCU-حوادث ICU F-G  مدرس: آقاي دكتر موسوي با هماهنگي واحد آموزش منابع انساني برگزار شدكلاس ICU، دوشنبه 24 مهرپنل روانشناسي آنلاين به مناسبت هفته ملي سلامت روان، با موضوع؛ نقش خانواده در پيشگيري از اعتياد هاي رفتاري، دوشنبه 24 مهر برگزار شدكلاس فرآيند كمك پرستاري، يكشنبه 23 مهركلاس هاي آموزش منابع انساني، با موضوع مديريت بحران،  22 و 23 مهر ماه در بخش هاي NICU و نوزادان برگزار شدکلاس آموزشی اطفاء حریق، جمعه، ۲۱ مهر ماه ویژه واحد انتظامات،با هماهنگی واحد اموزش منابع انسانی برگزار شدكارگاه محافظت از خود در مقابل روابط عاطفي آسيب‌زا در محيط كار، يكشنبه 23 مهر ماه، مدرس؛ دكتر پدرام موسوي با هماهنگي واحد آموزش منابع انساني برگزار شد.كلاس هاي آموزش منابع انساني، با موضوع حقوق گيرنده خدمت،  15-16 مهر ماه در بخش هاي PICU- ICUF-G برگزار شدلايو آموزش پدران و مادران در انتظار فرزند
دوشنبه 17 مهر 
دكتر پويا كلاني
متخصص بيهوشي، فلوشيپ فوق تخصصي درد
با موضوع: انواع بيهوشي در جراحي سزارين و زايمان بدون دردلايو آموزش پدران و مادران در انتظار فرزند
دوشنبه 17 مهر 
دكتر مريم انصاف گو 
متخصص زنان و زايمان
با موضوع: مراقبت هاي دوران بارداري
 و پاسخ به سوالات مادران  در خصوص زايمان فيزيولوژيكکارگاه عملی ترویج تعذیه با شیر مادر، پنج شنبه ۱۳ مهر برگزار شدلایو آموزشی پدران و مادران در انتظار فرزند 
چهارشنبه 12 مهر  ساعت 18 تا 19
دكتر شاهين نريمان 
متخصص بيماريهاي كودكان - فوق تخصص نوزادان
موضوع لايو: ارتباط والدين با مشكلات شيرخواران در شش ماه اول زندگيلایو آموزشی ویژه پدران و مادران در انتظار فرزند
چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲
خانم فاطمه میر محمدی/ کارشناس ارشد مرکز پورنگار 
موضوع لایو مراقبت و سلامت روانی جنین پیش از تولد همراه با پاسخ دهی به سوالاتلایو آموزشی ویژه پدران و مادران در انتظار فرزند
چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲
خانم سمیرا تاپاک / کارشناس مامایی 
موضوع لایو آشنایی با زایمان فیزیولوژیک و معرفی بلوک زایمان همراه با پاسخ دهی به سوالاتلایو آموزشی ویژه پدران و مادران در انتظار فرزند
چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲
خانم نسرین کاسه چی/ کارشناس شیردهی 
موضوع لایو مزایای تغذیه با شیر مادر و آموزش های پیرامون آن همراه با پاسخ دهی به سوالاتآموزش هاي منابع انساني در بخش بهار با موضوع؛ بهداشت محيط و اطفاء حريق، دوشنبه 10مهر ماه برگزار شدكلاس آموزشي ICU (دوره 6)، توسط دكتر جعفري منش با هماهنگي دفتر آموزش پرستاري، دوشنبه 10 مهر برگزار شدكلاس آموزشي واكنش هاي حساسيتي و داروهاي جديد، ويژه گروه پرستاري، مامايي، بيهوشي و اتاق عمل، يكشنبه 9 مهر برگزار شدكارگاه محافظت از خود در مقابل روابط عاطفي آسيب‌زا در محيط كار، 8 و 9  مهر ماه ويژه همكاران ICU-CCU-حوادث ICU F-G  مدرس آقاي دكتر موسوي با هماهنگي واحد آموزش منابع انساني برگزار شدآموزش هاي منابع انساني در بخش هاي مهر، بهار و رز، با موضوع؛ بهداشت محيط، يكشنبه 9 مهر ماه برگزار شدآموزش هاي منابع انساني در بخش هاي مهر، بهار و رز، با موضوع؛ اطفاء حريق، يكشنبه 9 مهر ماه برگزار شدكلاس آموزشي با موضوع محتواي آموزش به بيمار، ويژه پرستاري، سه شنبه 4 مهر برگزار شد.آموزش هاي منابع انساني در بخش ها با موضوع؛ كنترل عفونت و ايمني بيمار در بخش هاي icu  و ccu، چهارشنبه 5 مهر ماه برگزار شدآموزش هاي منابع انساني در بخش ها با موضوع؛ مديريت بحران  در بخش هاي یاس و رز  ۳  و ۴ مهر ماه برگزار شدكارگاه ارتوپدي پرستاري، پنجشنبه 30 شهريور


دوره آموزشي ACLS، يكشنبه 26 شهريور با هماهنگي دفتر آموزش پرستاري برگزار 


کارگاه ACLS، یکشنبه  ۱۹ شهریور 
گروه هدف: پرسنل پرستار، ماما، هوشبری
مدرس: آقای صادقی شرمه، با هماهنگي واحد آموزش پرستاري

دوره آموزشي ICU، دوشنبه 13 شهريور

کارگاه ACLS روز یکشنبه مورخ ۵ شهریور، ویژه سوپروایزران و سرپرستاران برگزار شد


كلاس گزارش نويسي، شنبه 11 شهريور، با هماهنگي دفتر آموزش پرستاري برگزار شد

 
كارگاه توانمندسازي، سه شنبه 31 مرداد
مدرس: خانم رضايي

 
جلسات آموزشي واحد آموزش منابع انساني در بخش  ميلاد و اتاق زايمان با موضوع؛ مديريت بحران، دوشنبه 30 مرداد برگزار شد.

 
كارگاه روابط بين فردي، يكشنبه 29 مرداد توسط دكتر موسوي و با همانگي واحد آموزش منابع انساني برگزار شد

جلسات آموزشي واحد آموزش منابع انساني در بخش  nicu با موضوع؛ كنترل عفونت و ايمني بيمار، يكشنبه 29 مرداد برگزار شد.

 
جلسات آموزشي واحد آموزش منابع انساني در بخش  nicu با موضوع؛ كنترل عفونت و ايمني بيمار، شنبه 28 مرداد برگزار شد.

 
كلاس آموزشي تغذيه نوزاد، پنجشنبه 26 مرداد با هماهنگي دفتر آموزش پرستاري برگزار شد

 
كلاس فرآيند كمك پرستاري، چهارشنبه 25 مرداد با هماهنگي دفتر آموزش پرستاري برگزار شد.

 
كارگاه توانمندسازي، مدرس: دكتر موسوي، 
سه شنبه 24 مرداد

 
جلسات آموزشي واحد آموزش منابع انساني در بخش  icu oh با موضوع؛ بهداشت و سلامت شغلي و حقوق گيرنده خدمت، سه شنبه 24 مرداد برگزار شد.

کلاس آموزش مديريت روابط ( چگونه در يك رابطه، اثرگذاري مثبت داشته باشيم) مدرس؛ آقاي دكتر موسوي، دوشنبه ۲۳  مرداد ويژه  همكاران اتاق عمل با هماهنگي واحد آموزش منابع انساني برگزار شد.

جلسات آموزشي واحد آموزش منابع انساني در بخش  oh با موضوع؛ بهداشت و سلامت شغلي و حقوق گيرنده خدمت، دوشنبه 23 مرداد برگزار شد.

کارگاه ACLS یک شنبه ۲۲ مرداد توسط آقای صادقی با هماهنگي دفتر آموزش پرستاري جهت گروه پرستاري و مامايي برگزار شد 
جلسات آموزشي واحد آموزش منابع انساني در بخش هاي picu و  ICU F.G با موضوع بهداشت و سلامت شغلي و بهداشت محيط، يكشنبه 22 مرداد برگزار شد.

 
کلاس آموزش مديريت روابط ( چگونه در يك رابطه، اثرگذاري مثبت داشته باشيم) مدرس آقاي دكتر موسوي ، شنبه 21 مرداد ويژه  همكاران اتاق عمل  با هماهنگي واحد آموزش منابع انساني برگزار شد.

 
جلسات آموزشي واحد آموزش منابع انساني در بخش هاي picu و  ICU F.G با موضوع بهداشت و سلامت شغلي و بهداشت محيط، شنبه 21 مرداد برگزار شد.

 
جلسات آموزشي واحد آموزش منابع انساني ويژه همكاران كاخدار، با موضوع BLS، پنجشنبه 19 مرداد برگزار شد.

 
جلسات آموزشي واحد آموزش منابع انساني ويژه همكاران كاخدار، با موضوع BLS، چهارشنبه 18 مرداد برگزار شد.

 
كارگاه توانمندسازي، مدرس: دكتر موسوي، 
سه شنبه 17مرداد

جلسات آموزشي واحد آموزش منابع انساني در بخش هاي مهر، بهار و pccu a با عنوان مديريت بحران، 16 و 17 مرداد

 
كارگاه حل مساله و تصميم گيري ويژه بالندگان، دوشنبه 16 مرداد، مدرس آقاي دكتر موسوي با هماهنگي واحد آموزش منابع انساني برگزار شد.
 
كلاس احياء قلبي ريوي پيشرفته توسط آقاي دكتر جعفري منش، يكشنبه 15 مرداد با هماهنگي دفتر آموزش پرستاري برگزار شد.

جلسات آموزشي واحد آموزش منابع انساني در بخش هاي ICU و CCU با عنوان بهداشت و سلامت شغلي، شنبه 14 مرداد

 
کلاس آموزشی هموویژیلانس ويژه پرستاران، گروه مامايي و هوشبري/ چهارشنبه 11 مرداد

 
كارگاه توانمندسازي، با موضوع هوش هيجاني، مدرس: دكتر موسوي، سه شنبه 10مرداد

 
كلاس محاسبات دارويي، سه شنبه 10 مرداد

 
جلسات آموزشي واحد آموزش منابع انساني در بخش هاي رز و ياس با عنوان كنترل عفونت و ايمني بيمار، سه شنبه 10 مرداد
کلاس آموزشی احیا قلبی ریوی پایه، BLS، یکشنبه  8 مرداد، ویژه  همكاران اداري، پشتيباني و پاراكلينيك  با هماهنگی واحد آموزش منابع انسانی برگزار شد.کلاس آموزش مديريت روابط( چگونه در يك رابطه ، اثرگذاري مثبت داشته باشيم) مدرس آقاي دكتر موسوي، يكشنبه 8 مرداد، ويژه كادر  درمان  با هماهنگي واحد آموزش منابع انساني
كارگاه رابطه عاطفي سالم و ناسالم، شنبه 7 مرداد با حضور مديران، سرپرستاران و همكاران بيمارستان، مدرس آقاي دكتر فرزدي با هماهنگي آموزش منابع انساني برگزار شد.كارگاه توانمندسازي، با موضوع هوش هيجاني، مدرس: دكتر موسوي، سه شنبه 3 مرداد
كلاس آموزشي مباني آموزش به بيمار و ارتقاي سلامت ويژه كادر پرستار و ماما، سه شنبه 3 مرداد

كلاس هاي آموزشي واحد آموزش منابع انساني در خصوص مديريت بحران در بخش غزال يكشنبه 1 مرداد برگزار شد.
کلاس آموزش مديريت روابط( چگونه در يك رابطه ، اثرگذاري مثبت داشته باشيم) مدرس آقاي دكتر موسوي، 1 و 2 مرداد، ويژه كادر  درمان  با هماهنگي واحد آموزش منابع انساني برگزار شد.
كارگاه مشتري مداري و رفتار سازماني با مشاركت كاركنان انتظامات بيمارستان، جمعه 30 تير برگزار شد. مهارت هاي نرم (انساني و ادراكي) محور اصلي اين كارگاه بود.

كارگاه آموزشي وضعيت دهي نوزاد، پنجشنبه 29 تير با هماهنگي واحد آموزش پرستاري برگزار شد.كلاس آموزشي با عنوان فرآيند كمك پرستاران چهارشنبه 28 تير برگزار شد
كارگاه توانمندسازی، سه شنبه 27 تیر با موضوع: هوش هيجاني
توسط آقای دکتر موسوي برگزار شد.
کلاس آموزش مديريت روابط( چگونه در يك رابطه ، اثرگذاري مثبت داشته باشيم) مدرس آقاي دكتر موسوي، دوشنبه 26 تيرماه ويژه كادر  درمان  با هماهنگي واحد آموزش منابع انساني برگزار شد.
جلسات آموزشي واحد آموزش منابع انساني در بخش هاي هما و سحر با عنوان كنترل عفونت و ايمني بيمار، دوشنبه 26 تير برگزار شد.
جلسات آموزشي واحد آموزش منابع انساني در بخش هاي صبا و افق با عنوان بهداشت حرفه اي و حقوق گيرنده خدمت، يكشنبه 25 تير

کلاس آموزش مديريت روابط( چگونه در يك رابطه ، اثرگذاري مثبت داشته باشيم) مدرس آقاي دكتر موسوي، شنبه 24 تيرماه ويژه كادر  درمان  با هماهنگي واحد آموزش منابع انساني برگزار شد.
جلسات آموزشي واحد آموزش منابع انساني در بخش هاي صبا و افق با عنوان بهداشت حرفه اي و حقوق گيرنده خدمت، شنبه 24 تير برگزار شد
كلاس آموزشي بهداشت اصناف،  ويژه كاركنان واحد تغذيه از روز یکشنبه لغایت چهارشنبه مورخ ۱۸ الی ۲۱ تير ماه با همكاري مركز بهداشت و آموزش منابع انساني برگزار گرديد

کلاس آموزش مديريت روابط( چگونه در يك رابطه ، اثرگذاري مثبت داشته باشيم) مدرس آقاي دكتر موسوي در تاريخ  ۱۹ تيرماه ويژه كادر  درمان  با هماهنگي واحد آموزش منابع انساني برگزار گرديد
كلاس آموزشي بهداشت اصناف،  ويژه كاركنان واحد تغذيه، سه شنبه 20 تيرکلاس آموزشی احیا قلبی ریوی پایه BLS ويژه كمك پرستاران/یکشنبه ۱۸ تیر با هماهنگی واحد اموزش،منابع انسانی برگزار گردید
جلسه توانمندسازی، ۱۳ تیر با موضوع تحلیل رفتار متقابل (T.A)
توسط آقای دکتر ناصری برگزار شد
جلسات آموزشي واحد آموزش در بخش NICU با عنوان بهداشت و سلامت شغلي، سه شنبه 13 تير برگزار شد.کلاس آموزش مديريت روابط ( چگونه در يك رابطه، اثرگذاري مثبت داشته باشيم) مدرس: آقاي دكتر موسوي، دوشنبه 12تير ماه با هماهنگي واحد آموزش منابع انساني برگزار شدکلاس آموزش مديريت روابط ( چگونه در يك رابطه، اثرگذاري مثبت داشته باشيم) مدرس: آقاي دكتر موسوي، يكشنبه 11تير ماه با هماهنگي واحد آموزش منابع انساني برگزار شد


جلسات آموزشي واحد آموزش در بخش icuoh با عنوان بهداشت محيط و اطفاء حريق، يكشنبه 11 تير برگزار شد
کلاس  آموزشی احیا قلبی ریوی پايه(BLS)  شنبه ۱۰ تیر ویزه کمک پرستاران  با هماهنگی واحد آموزش منابع انسانی برگزار شد.كارگاه توانمند سازي با موضوع مديريت و رهبري، سه شنبه 6 تير برگزار شد.
كلاس آموزشي با موضوع محتواي آموزش، با هماهنگي دفتر آموزش پرستاري، سه شنبه 6 تير برگزار شد
جلسات آموزشي واحد آموزش در بخش هاي مهر، بهار و pccua  با عنوان كنترل عفونت و ايمني بيمار، 5 و 6 تير برگزار شد
کلاس آموزش مديريت روابط ( چگونه در يك رابطه، اثرگذاري مثبت داشته باشيم) مدرس: آقاي دكتر موسوي، دوشنبه 5 تير ماه با هماهنگي واحد آموزش منابع انساني برگزار شدکلاس آموزش مديريت روابط ( چگونه در يك رابطه، اثرگذاري مثبت داشته باشيم) مدرس: آقاي دكتر موسوي، شنبه 30 خرداد ماه با هماهنگي واحد آموزش منابع انساني برگزار شد.
آموزش تریاژ در حوادث با مصدومین انبوه برای پرستاران اورژانس، سه شنبه 30 خرداد
كارگروه توانمند سازي با موضوع مديريت و رهبري، سه شنبه 30 خردادكلاس ايمني بيمار، ويژه پرستاران و كمك پرستاران، سه شنبه 30 خرداد با هماهنگي واحد آموزش پرستاري برگزار شد.جلسات آموزشي واحد آموزش در بخش هاي رز و ياس  با عنوان بهداشت حرفه اي و حقوق گیرنده خدمت، سه شنبه  30خرداد برگزار شدجلسات آموزشي واحد آموزش در بخش هاي رز و ياس  با عنوان بهداشت حرفه اي و حقوق گیرنده خدمت، دوشنبه  29 خرداد برگزار شدکلاس آموزش مديريت روابط( چگونه در يك رابطه، اثرگذاري مثبت داشته باشيم) مدرس: آقاي دكتر موسوي، شنبه 27  خرداد ماه ويژه كادر درمان  با هماهنگي واحد آموزش منابع انساني برگزار شد.جلسات آموزشي واحد آموزش در بخش icu  پردیس و مهتاب  با عنوان اطفاء حریق و حقوق گیرنده خدمت، شنبه  27 خرداد برگزار شدجلسات آموزشي واحد آموزش منابع انساني در بخش حوادث با موضوع مديريت حوادث، 22 خرداد برگزار شد.کلاس آموزش مديريت روابط( چگونه در يك رابطه، اثرگذاري مثبت داشته باشيم) مدرس؛ آقاي دكتر موسوي، چهارشنبه 24 خرداد ماه ويژه كادر درمان  با هماهنگي واحد آموزش منابع انساني برگزار شد.كلاس آموزشي با عنوان مديريت بحران، سه شنبه 23 خرداد،ويژه همكاران اداري ، پشتيباني و پاراكلينيك با هماهنگي  آموزش  منابع انساني برگزار شدكلاس آموزشي كنترل عفونت، سه شنبه 23 خرداد
کلاس آموزش مديريت روابط( چگونه در يك رابطه، اثرگذاري مثبت داشته باشيم) مدرس آقاي دكتر موسوي ويژه كادر درمان  و غیر درمان با هماهنگي واحد آموزش منابع انساني، دوشنبه 22 خرداد برگزار شد.جلسات آموزشي واحد آموزش منابع انساني در بخش هاي آندوسكوپي و غزال با عنوان كنترل عفونت و ايمني بيمار، يكشنبه 20 خرداد برگزار شد.
كلاس آموزشي كد 724(مديريت سكته حاد مغزي) مدرس: آقاي دكتر پشم فروش ويژه گروه پرستاري، يكشنبه 21 خرداد با هماهنگي واحد آموزش پرستاري برگزار شد.
کلاس آموزش مديريت روابط( چگونه در يك رابطه، اثرگذاري مثبت داشته باشيم) مدرس: آقاي دكتر موسوي، شنبه 20 خرداد ويژه كادر درمان با هماهنگي واحد آموزش منابع انساني برگزار شد.كلاس آموزش خودآگاهي هيجاني و همدلي  ويژه بالندگان، چهارشنبه 17 خرداد، مدرس: آقاي دكتر قائدنيا با هماهنگي واحد آموزش منابع انساني برگزار گرديد.
كلاس آموزشي با موضوع هموويژلانس، ويژه پرستاران، چهارشنبه 17 خرداد برگزار شدكلاس هاي آموزشي واحد آموزش منابع انساني در خصوص حقوق گيرنده خدمت و بهداشت حرفه اي، در بخش هاي سحر و هما، 8 و 9  خرداد برگزار شد.كلاس هاي آموزشي واحد آموزش منابع انساني در خصوص حقوق گيرنده خدمت در واحد هاي اداري و تغذيه، دوشنبه 8 خرداد برگزار شد.
كلاس آموزشي در راستاي ارتقاء سلامت، با هماهنگي واحد آموزش منابع انساني و با عنوان"رفتار اعتيادي" توسط آقاي دكتر قائدنيا، دوشنبه 8 خرداد برگزار شد.كلاس هاي آموزشي واحد آموزش منابع انساني در خصوص اطفاء حريق و بهداشت محيط در بخش هاي افق و صبا، شنبه 6  خرداد برگزار شد.

کلاس آموزش مديريت روابط( چگونه در يك رابطه، اثرگذاري مثبت داشته باشيم) مدرس آقاي دكتر موسوي، شنبه 6 خرداد ماه در دو زمان ويژه كادر درمان و غير درمان با هماهنگي واحد آموزش منابع انساني برگزار گرديد
كلاس هاي آموزشي واحد آموزش منابع انساني ويژه همكاران واحد كاخداري در خصوص اطفاء حريق،  چهارشنبه 3 خرداد برگزار شد.
جلسه رابطین کنترل عفونت، سه شنبه ۲ خرداد 
در ارتباط با حفاظت فردی ،اهمیت آن  در جلوگیری از انتقال عفونت و بیماری‌های سرخک و التور ، علائم راه انتقال و تشخیص و درمان آن تشکیل گردیدکلاس آموزشی مبانی آموزش به بیمار و ارتقای سلامت، جهت کادر پرستاری / مامایی/ بیهوشی و اتاق عمل، سه شنبه 2 خردادكلاس هاي آموزشي واحد آموزش منابع انساني در بخش ها در خصوص اطفاء حريق و بهداشت محيط در بخش هاي icu  و  ccu، دوشنبه 31 اردیبهشت برگزار شد.


كلاس آموزشي در راستاي ارتقاء سلامت با هماهنگي واحد آموزش منابع انساني و با عنوان تغذيه سالم، يكشنبه 31 ارديبهشت برگزار شد
كلاس آموزشي بخش فيزيوتراپي، يكشنبه 24 ارديبهشت با هماهنگي واحد آموزش منابع انساني برگزار شدكلاس هاي آموزشي واحد آموزش منابع انساني در بخش ها در خصوص  كنترل عفونت و ايمني بيمار در اتاق هاي عمل (ميلاد و دكتر اميري)، يكشنبه 24 اردیبهشتكلاس آموزشي گزارش نويسي، چهارشنبه 20 ارديبهشتكارگاه توانمند سازي با موضوع مذاكره و مديريت تعارض، سه شنبه، 19 ارديبهشت برگزار شد.
كلاس هاي آموزشي واحد آموزش منابع انساني در بخش ها در خصوص  حقوق گیرنده خدمت و بهداشت حرفه ای در بخش میلاد و اتاق زایمان، سه شنبه 19 اردیبهشتكلاس آموزشي مديريت بحران، دوشنبه 18 ارديبهشت

جلسه رابطين كنترل عفونت، دوشنبه 18 ارديبهشت با موضوع ارتقا فرهنگ رعایت بهداشت دست، دستورالعمل حیوان گزیدگی و برنامه ریزی تیم کنترل عفونت در سال جدید برگزار گردید.كلاس هاي آموزشي واحد آموزش منابع انساني در بخش ها در خصوص  حقوق گیرنده خدمت و بهداشت حرفه ای در
بخش میلاد و اتاق زایمان، دوشنبه 18اردیبهشت
 
آموزش هاي واحد آموزش منابع انساني در بخش ها،  در  خصوص بهداشت محیط و اطفا حریق در بخش های nicu و نوزادان، 16 و 17 اردیبهشت


كارگاه روشهاي آموزشي ارزشيابي، چهارشنبه 13 ارديبهشت


-