هر روز فرصت­ هایی را جهت برقراری ارتباط حقیقی با فرزندمان از دست می­ دهیم، زیرا به جای گوش دادن و ارائه پاسخ مناسب به آنها فقط از دیدگاه خود به موضوع نگاه می­ کنیم و نمی ­توانیم با دنیای فرزندمان ارتباط برقرار کنیم.
داستان­نویسی، نقاشی و بازی از جمله راه­ های ورود به دنیای کودکان است که به ایجاد ارتباطات بهتر والدین با فرزندان کمک می­ کند.
تشویق کودکان به نوشتن داستان نه تنها با افزایش اعتماد به نفس و یکپارچگی عملکرد مغزی (هماهنگی فعالیت دو نیمکره مغز) آنها همراه خواهد بود بلکه به عنوان یک تمرین به یادگیری مهارت­ ارتباطی  (صحبت کردن، خواندن، نوشتن و شنیدن) کودک می­ انجامد.
کودک در قالب داستان می­ تواند دنیای درونی خود را به والدین نشان دهد.  اهمیت آگاهی از دنیای درونی کودک (با تمام ترس­ ها، آرزوها، باید - نبایدها و حتی تفسیر رویدادها) و احترام به آن از سوی والدین به این خاطر است که به تعاملات بهتر والد – کودک و بیان مناسب احساسات و خواسته ­های کودک در ارتباط با دیگران کمک خواهد کرد.
نوشتن داستان به کودک می آموزد :
چگونه اطلاعات را دسته­ بندی، نام­گذاری و خلاصه کند (انتخاب عنوان)
ترتیب بیان موضوعات را رعایت کند (اول... ، بعد... ، در پایان... )
هوش هیجانی خود را تقویت کند (با درک ارتباط میان احساس - افکار و رفتار شخصیت­ های داستان)
با دیگران ارتباط برقرار کند و با آگاهی از نظرات آنها دنیای درونی خود را گسترش دهد (با دریافت بازخورد از خوانندگان)
در نهایت به خودشناسی دست یابد و نسبت به علائق، نیازها، تعبیر و تفسیر رویدادها، رفتارها و .... خود در موقعیت ­های مختلف شناخت بیشتری پیدا کند.
به تصویر درآوردن کلمات در قالب نقاشی خلاق نیز نقش مهمی در هماهنگی نیمکره ­های مغزی و نمایش دنیای ذهنی کودک به والدین خواهد داشت.
از این رو، کلینیک والد - کودک پورنگار که هدف اصلی خود را ارتقاء سلامت روانی خانواده قرار داده است، در نظر دارد با هدف آموزش راه­های شناخت دنیای درونی خود، دیگران و جامعه، اصول داستان ­نویسی خلاق و مصور را به کودکان و والدین آنها آموزش دهد.