- آدرس بيمارستان : شهرك قدس (غرب) ، تقاطع بلوار فرحزادي و بلوار دادمان، بيمارستان آتيه
كد پستي : 1467773661
شماره تلفن : 82721


- آدرس پایگاه اطلاع رسانی (سایت اینترنتی): www.atiehhospital.ir
پست الکترونیکی مدیریت جهت دریافت انتقادات و پیشنهادات : info@atiehhospital.ir
 تلفن گويا : 82721

- لوكيشن فرودگاه بين المللي امام خميني تا بيمارستان آتيه