چهل و هفتمين دوره ACLS  از 15 تا 17 شهريور 97 با موضوع احياء قلبي و تنفسي بزرگسالان در بيمارستان آتيه برگزار گرديد