اولين كنگره كشوري مديريت و رهبري اثر بخش در پرستاري با رويكرد اعتبار بخشي و مديريت پرستاري
اولين روز كنگره كشوري مديريت و رهبري اثر بخش در پرستاري روز سه شنبه 18 ارديبهشت ماه سال1397 در تالار دكتر هنرمند بيمارستان آتيه با مشاركت و همكاري بيمارستان آتيه ودانشگاه تريبت مدرس برگزار گرديد.
مقصد نهایی در این کنگره اینچنین طراحی گردید که در راستای تعالی پرستاری و نقش مدیریت در آن همواره ارتقاء کیفیت مراقبتهای پرستاری و حسابرسی آنها مهم است. به همین جهت کیفیت مراقبت های پرستاری در اعتباربخشی، اخلاق حرفه ای و نقش مدیران پرستاری در اعتباربخشی، سیستم های قانونی و حمایتی از پرستاران بیمارستان های با کسب درجه اعتباربخشی و... بحث و نقادی شدند. ارایه سخنرانیها توسط اساتید طراز اول دانشگاه های علوم پزشکی و سایرمراکز آموزشی در کشور ارایه شدند.
شروع كنگره با تلاوت قرآن كريم و پخش سرود جمهوري اسلامي ايران آغاز شد.
مراسم افتتاحيه با حضور ارزشمند سركار خانم دكتر مداح عضو شوراي سياست گذاري پرستاري در وزارت بهداشت، جناب آقاي دكتر علي محمد آدابي رئيس كل سازمان نظام پرستاري، جناب آقاي دكتر دادگري عضو شوراي سياست گذاري پرستاري در وزارت بهداشت، آقاي شريفي مقدم قائم مقام سازمان نظام پرستاري، جناب آقاي كشفي معاون پشتيباني سازمان نظام پرستاري و آقاي نصيري معاون حقوقي و پارلماني نظام پرستاري و سخنراني رياست كنگره جناب آقاي دكتر علي زاده در خصوص مديريت و رهبري اثر بخش در پرستاري، برگزار گرديد.
پس از آن سركار خانم دكتر زهره ونكي دبير علمي كنگره به ايراد سخنراني پرداختند.
 
عناوين سخنراني ها و پانل اساتيد ارجمند در ادامه ارائه مي گردد:
 • جناب آقاي مهندس نادر عسگري در خصوص مدل هاي اعتبار بخشي
 • سركار خانم مژگان ظريف رفتار در خصوص چالش های اجرا استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستانهای خصوصی و دولتی تهران
 • پانل: اجرای استانداردهای اعتبار بخشی در بیمارستان ها با حضور آقای مهندس نادر عسگری، خانم دکتر مژگان ظریف رفتار، خانم دکتر خورشید وسکویی و خانم مریم مظاهری
 • جناب آقای دکتر عباس عبادیدر خصوص اعتبار بخشی و نظارت بالینی
 • سركار خانم دکتر آسیه درویش در خصوص کیفیت مراقبت های پرستاری و فناوری اطلاعات
 • پانل: راهکارهای اجرایی اعتباربخشی در بیمارستان های کشور با حضور آقای مهندس نادر عسگری، آقای دکتر عباس عبادی( دکتری تخصصی پرستاری )، خانم دکتر مژگان ظریف رفتار(دکتری مدیریت )، خانم دکتر آسیه درویش( دکتری مدیریت فناوری اطلاعات)، خانم دکتر ستاره خسروانی،خانم آذر نیاکان
 • تجربه نگاری اول با موضوعارتقای کیفیت مراقبت های پرستاری با حضور گروه علمي دکتر زهره ونکي، دکتر ستاره خسروانی، دکتر افسانه صدوقی اصل
 • جناب آقاي دکتر علی اکبر واعظیدر خصوص شاخص های اعتباربخشی در ارایه
 • سركار خانم دکتر سمانه پارچه بافیه در خصوص بهینه سازی "محیط آموزش بالینی" به منظور ارتقای یادگیری دانشجویان پرستاری در کارآموزی عرصه
 • سركار خانم فاطمه جلیلی در خصوص اجرای طرح منتورینگ در توانمندسازی پرستاران جدید الورود
برنامه هاي جانبي كنگره:
 • برگزاري كارگاه تخصصي نقش های مدیران پرستاری در اعتباربخشی با سخنراني خانم دکتر ستاره خسروانی، خانم عزت جعفرجلال و خانم زهرا اقبالی
 • برگزاري كارگاه تخصصي مميزي مراقبت هاي باليني با سخنراني آقاي محسن گنجي و خانم مژگان محمودي
  از آنجا که پرستاری نقش کلیدی در ارایه خدمات سلامت در جامعه دارد و در راستای تقویت این نقش برخی از
تجارب انتخاب شده در ایفای این نقش "کارآفرینانه" در پرستاری برگزیده و ارایه شدند تا بتواند نگاه های
توسعه نقش در پرستاری را برای گروه هدف این همایش فراهم آورد.
بدین ترتیب حدود 140 خلاصه مقاله و تجربه نگاریها تجربه های اجرا شده به دبیرخانه کنگره ارسال شد که نزدیک به  25 %( آنها به تعداد35 نفر با نظر کارشناسی کمیته علمی برای کنگره برگزیده شدند که نویسندگان، آنها را به صورت سخنرانی و پوستر ارایه كردند.
 
تهيه و تنظيم: روابط عمومي بيمارستان آتيه