• هزینه جراحی سرطان روده   ( 3 مرداد 1400)
 • لوازم ضروری   ( 2 مرداد 1400)
 • واکسن کرونا   ( 23 تير 1400)
 • قرارداد بیمه   ( 23 تير 1400)
 • هزینه بستری   ( 16 تير 1400)
 • هزینه ازمایش pcr برای پرواز خارجی   ( 13 تير 1400)
 • ثبت نام انسولین قلمی   ( 8 تير 1400)
 • واکسن   ( 8 تير 1400)
 • هزینه مدیکال   ( 5 تير 1400)
 • اکوی قلب   ( 22 خرداد 1400)
 • هزینه Nicu نوزادان   ( 21 خرداد 1400)
 • دستگاە سنگ شکن کلیه   ( 20 خرداد 1400)
 • عمل واریکوسل   ( 18 خرداد 1400)
 • هزیه همراه و پمپ درد   ( 17 خرداد 1400)
 • بیمه تکمیلی   ( 12 خرداد 1400)
 • وسایل مورد نیاز برای زایمان سزارین   ( 26 ارديبهشت 1400)
 • هیستروسکوپی   ( 25 ارديبهشت 1400)
 • نوع بیمه   ( 22 ارديبهشت 1400)
 • هزینه زایمان وعدم پاسخ گویی تلفن های بیمارستان   ( 22 ارديبهشت 1400)
 • بیمه پایه   ( 16 ارديبهشت 1400)
 • هزینه سزارین   ( 15 ارديبهشت 1400)
 • هزینه زایمان   ( 13 ارديبهشت 1400)
 • بستری بیمار کرونایی   ( 13 ارديبهشت 1400)
 • هزینه زایمان سزارین   ( 12 ارديبهشت 1400)
 • انتقال بیمار ضربه مغزی   ( 8 ارديبهشت 1400)
 • هزینه زایمان   ( 6 ارديبهشت 1400)
 • سکته ی مغزی   ( 5 ارديبهشت 1400)
 • هزینه عمل   ( 1 ارديبهشت 1400)
 • هزینه آنژیو گرافی   ( 31 فروردين 1400)
 • هزینه زایمان طبیعی   ( 27 فروردين 1400)