در دوران بارداری جفت در رحم مادر رشد می­ کند و مواد مغذی و اکسیژن را به جنین می­ رساند. در عین حال به دفع پسماندهای موجود در خون جنین نیز کمک می­ کند، جفت به دیواره رحم متصل می­ شود و جنین از طریق بند ناف به آن مرتبط است. اگر جفت خیلی زودتر از زمان زایمان یعنی قبل از آنکه جنین آمادگی تولد داشته باشد، از رحم جدا شود، دکلمان جفت اتفاق می­ افتد. دکلمان جفت به طور کلی می ­تواند منجر به زایمان زودرس و وزن کم هنگام تولد نوزاد شود. در مواردی که دکلمان جفت جدی اتفاق می افتد، جنین از دست خواهد رفت.
***
مهر ماه 98 ساعت 8:15 دقيقه خانم 35 ساله اي با سن بارداري 33 هفته، دو قلو، به علت خونريزي به اورژانس بيمارستان آتيه مراجعه مي كنند.
همكاران اورژانس پس از انجام ترياژ اوليه بلافاصله مادر پر خطر را به اتاق زايمان منتقل و مورد بررسي و اقدامات فوري قرار مي دهند.
هموگلوبين 5/6 و نبض بيمار 60 گزارش مي شود.
در اتاق زايمان معاينه انجام شده و با تشخيص دكلمان جفت تحت نظر قرار مي گيرند.
با توجه به شرايط اورژانس حياتي و پر خطر مادر، بلافاصله ويزيت، توسط پزشك متخصص زنان مقيم در بيمارستان انجام مي شود و با حضور متخصص بيهوشي و اطفال مقيم، مادر به اتاق عمل منتقل مي شوند.
در ساعت 8:50 دقيقه (35 دقيقه بعد) زايمان به روش سزارين صورت مي گيرد. يك نوزاد دختر با وزن يك كيلو و 560 گرم و يك نوزاد پسر با وزن يك كيلو و 800 گرم به دنيا مي آيند.
مادر با حال عمومي مناسب جهت مراقبت فيزيولوژيك و مانيتورينگ به بخش مراقبت بعد از عمل جراحي بيمارستان و 24 ساعت بعد نيز از بخش زنان ترخيص شدند و نوزادان با توجه به وزن كم به بخش مراقبت ويژه نوزادان ( NICU) منتقل مي شوند. قل دوم (دختر) 21 روز پس از بستري در بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان و قل اول (پسر) 24 روز بعد ترخيص شدند.