دکتر خليل علي زاده
رئيس بيمارستان
 رئیس هيئت مديره شركت پزشكي كوشك آتيه

 
 • متولد سال 1335 بندر هندیجان- خوزستان
 • دیپلم ریاضی 1354 دبیرستان های دکتر کریم فاطمی و بزرگمهر
 • دکتری پزشکی عمومی 1360 دانشگاه تهران
 • تخصص جراحی ارتوپدی 1365 دانشگاه تهران
 • تخصص جراحی دست 1368 دانشگاه تهران و خارج از ایران
 • بنیان گذاری AO 1368 تهران
 • مدیر ارشد در وزارت بهداشت 1372 تهران
 • بنیان گذاری بیمارستان آتیه 1377
 • استاد ارتوپدی دانشگاه شهید بهشتی 1387
 • اخذ مدرك کارشناس ارشد MBA 1388 دانشگاه Wurzburg آلمان
 • اخذ مدرك كارشناسي ارشد MSC از دانشگاه Kingston لندن
 • بنیان گذاری دوره های ATLS 1390