انجمن ارتوپدی تروماتولوژی ایران (POTA) در سال  1382 تاسیس شد. از بدو تاسیس هدف انجمن آموزش ونحوه برخورد صحیح با انواع تروماهای مربوط به اندام ، ستون فقرات و مسائل جنبی آن بوده است. در این رابطه سعی شده ارتباط نزدیکی با اساتید محترم داخلی و خارجی داشته باشد تا تبادل علمی بیشتری انجام گیرد ، به همین دلیل در کنفرانس های سالیانه و برنامه های مدون فصلی که تا به حال برگزار شده، مقالات مهمی توسط اساتید ایرانی و خارجی ارائه شده است.
CD های هر برنامه فصلی آماده است در صورت تمایل با تماس با دفتر POTA میتوانید آن ها را تهیه کنید. در سفرهای علمی تفریحی که به استان های مختلف داریم گذشته از یک روز کنفرانس بازدیدی از دیدنیهای آن استان نیز خواهیم داشت.

هردو ماه نشریه ای توسط POTA به نام پیک تروما چاپ شده و به رایگان در اختیار همکاران ارتوپد قرار می گیرد. در این نشریه به معرفی پیشگامان ارتوپدی ایران و جهان، معرفی بیمار، اطلاع رسانی برگزاری کنگره های ارتوپدی و مطالب علمی پرداخته می شود.

POTA  اخیراً اقدام به برگزاری دوره های ATSL) Advanced Trauma Life Support) برای اولین بار در ایران کرده است که همکاران ارتوپد و غیر ارتوپد می توانند این دوره را گذرانده و مدرک آن را دریافت کنند. در این راستا همکاران پزشک نحوه برخورد صحیح با موارد اورزانس را به طور عملی روی مولاژ، حیوان بیهوش و آکتور یاد می گیرند.

 POTAسالی یک میهمانی با شرکت اعضا و همکارانی که با انجمن همکاری دارند برگزار میکند تا سبب آشنائی آنها و خانوادها با یکدیگر شود.

امید است با اجرای برنامه های بیشتر بتوانیم در اجرای اهداف خود موفق تر باشیم.
جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این انجمن به سایت زیر مراجعه فرمائید: