اين بخش شامل دو قسمت مجزا اما در کنار یکدیگر می باشد:
CCU.A ويژه آقايان
CCU.B ويژه خانم ها 
خدماتی که در ccu ارائه می شود عبارتند از:
مانیتور بیماران جهت جلوگیری از صدمات قلبی در بیماران قلبی، آماده نمودن بیماران جهت انجام آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی مراقبتهاي بعد از آن، انجام اکو، تست ورزش، مراقبت ويژه از بيماران قلبي و ...
 مكان:‌ طبقه اول
شماره هاي تماس: 
3-82723191: CCU.A  
8-82723196: CCU.B