واحد پذيرش بيمارستان آتيه در طول شبانه روز پذيرای مراجعه كنندگان مي باشد.


   آدرس: شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، تقاطع شهید دادمان
   صندوق پستی: 6564-14151
   کدپستی: 1467773661
   تلفن: 82721

بيمارستان آتيه جهت تكميل نيروي انساني به يك نفر واجد شرايط زير نيازمند است :

-  آقا داراي مدرك تحصيلي حداقل ليسانس حسابداري ، فارغ التحصيل دانشگاه دولتي، آشنائي كامل به نرم افزار Excel ، نرم افزار حسابداري و امور بودجه ، داراي سابقه كار  مرتبط، حداكثر سن 35 سال ارسال رزومه تا تاريخ 96.6.15 به آدرس kooshyar_mt@yahoo.com