واحد پذيرش بيمارستان آتيه در طول شبانه روز پذيرای مراجعه كنندگان مي باشد.


   آدرس: شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، تقاطع شهید دادمان
   صندوق پستی: 6564-14151
   کدپستی: 1467773661
   تلفن: 82721

توجه:
بيمارستان آتيه جهت تكميل نيروي انساني خود به يك نفر آقا با شرايط زير نيازمند است:
كارشناس آقا داراي مدرك تحصيلي مهندسي پزشكي يا مهندسي برق الكترونيك داراي 3 سال سابقه كار بيمارستاني حد اكثر سن 35 سال
افراد واجد شرايط رزومه خود را حد اكثر تا تاريخ 96.3.30 به آدرس  kooshyar_mt@yahoo.com  ارسال نمايند.