اتاق عمل دكتر اميري،‌اتاق عمل اصلی بیمارستان آتیه میباشد و عملهای پلاستیک، جنرال، ارتوپدی، ارولوژی، اطفال، قلب، لاپاراسکوپی، آرتروسکوپی، مغز و اعصاب در آن انجام می شود.
مكان:‌طبقه ششم
شماره تماس: 97-82723695 
اتاق عمل دکتر امیری