رسيدگي به شكايات بر عهده دفتر تحقيق و توسعه بيمارستان ميباشد. شكايات ميتواند به صورت حضوري يا مكاتبهاي صورت گيرد. در تمامي بخشها صندوقهايي تعبيه شده كه در آنها برگه هاي كد داري وجود دارد و مراجعين ميتوانند متن شكايت خود را در برگه نوشته و كد روي آن را نزد خود نگه دارند و برگه را در صندوق بياندازند اين برگه ها در صورت اورژانسي نبودن ماهي يك بار در كميته شكايات بيمارستان مورد بررسي و پي گيري قرار مي گيرد. فرد مي تواند حداقل پس از بيست روز كاري با شماره 82723716 و يا 88580032 تماس گرفته و از نتيجه آن مطلع شود.
به صورت حضوري نيز سه جايگاه براي شكايت وجود دارد: اورژانس، دفتر پرستاري و واحد نظارت بر درمان كه در هر سه جايگاه فرم رسيدگي به شكايت وجود دارد كه فرد مي تواند فرم ها را پر كرده و در صورت امكان، در همان زمان به شكايتش رسيدگي خواهد شد.
 علاوه بر اين در كنار صندوق شكايات، صندوق تقدير و پيشنهادات وجود دارد كه افراد در صورتي كه بخواهند مراتب تشكر و قدرداني خود را نسبت به پرسنل درمان ابراز دارند از آن استفاده مي كنند.
علاوه بر اين واحد تحقيق و توسعه بيمارستان آتيه جهت ارزيابي رضايتمندي بيماران، از هر بخش به صورت تصادفي تعدادي از بيماران را انتخاب و با تماس تلفني ميزان رضايت مندي از عملكرد درماني، رفاهي و اداري را سنجيده و هر سه ماه يكبار نتايج تحليل مي شود تا در آينده خدمات بهتر و با كيفيت تري ارائه گردد.
 ساعت کار :
از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 تا 13:30 و پنج شنبه ها 7:30 تا 11:30
 مكان:‌
طبقه هفتم
شماره تماس: 
82723716-88580032