ششم مهرماه گردهمایی انجمن اوتیسم ایرانیان با میزبانی بیمارستان آتیه و همکاری دفتر سلامت روان برگزار شد. در این نشست حدود 50 نفر از اعضای خانواده بیماران اوتیسمی حضور داشتند. آقای فرهاد فرج نظام، از تهیه کنندگان خوب سینمای کشور نیز مهمان برنامه بودند. این برنامه با پخش کلیپهای آموزشی در مورد بیماری اوتیسم و توضیحاتی در این مورد توسط آقای دکتر هیربد مسؤل دفتر سلامت روان آغاز و با پرسش و پاسخ خانواده ها ادامه یافت. آقای فرج نظام به زیبایی نقش رسانه را در فرهنگ سازی و انگ زدایی از بیماران در جامعه بیان کردند و تفاوتهای موجود بین سینمای داخل و خارج از کشور را از این منظر بررسی نمودند. اجرای قطعات زیبای موسیقی توسط یکی از بیماران از نقاط عطف این نشست انسان دوستانه بود