زمان: جمعه 18 مهر ماه 93
طبقه هفتم بيمارستان آتيه - تالار دكتر هنرمند