داوطلب گرامي
با سلام
آزمون ورودي بيمارستان آتيه شامل 3 مرحله مي باشد كه نتايج اولين مرحله حضورتان تقديم مي شود. در صورت پذيرفته شدن، جهت مراحل بعدي استخدام با شما تماس گرفته خواهد شد.
(لازم به ذكر است كساني كه نتيجه آزمون آنها مشروط يا قبول مي باشد در صورت وجود رديف خالي در شغل مريوطه براي مصاحبه دعوت مي شوند)
با تشكر
معاونت منابع انساني بيمارستان آتيه
 
نتايج بر حسب تاريخ آزمون


نتايج آزمون

نتايج آزمون 1400/07/25
نتايج آزمون 1400/07/11
نتايج آزمون 1400/07/11
نتايج آزمون 1400/7/4
نتايج آزمون 1400/6/28
نتايج آزمون 1400/6/21
نتايج آزمون 1400/6/14
نتايج آزمون 1400/06/07
نتایج آزمون 1400/05/17
نتايج آزمون 1400/05/10
نتايج آزمون 1400/05/03
نتايج آزمون 1400/4/28
نتيج ازمون 1400/4/20
 نتايج آزمون 1400/4/13
نتايج آزمون 1400/4/06
نتايج آزمون 1400/3/30
نتايج آزمون 1400/3/23
نتايج آزمون 1400/2/26
نتايج آزمون 1400/2/19
نتايج آزمون 1400/2/12
نتايج آزمون 1400/1/29
نتايج آزمون 1400/1/21
نتايج آزمون 99/12/17
نتايج آزمون 99/12/10
نتايج آزمون 99/11/26
نتايج آزمون 99/11/19
نتايج آزمون 99/11/12
نتايج آزمون 99/10/21
نتايج آزمون 99/10/14
نتايج آزمون 99/10/07
نتايج آزمون  99/09/30
نتايج آزمون  23/09/99
نتايج آزمون 99/09/16 
نتنايج آزمون 99/09/09
نتايج آزمون 99/09/02
نتايج آزمون 99/08/19
نتايج آزمون 99/07/20
نتايج آزمون 99/07/05
نتايج آزمون 99/06/30
نتايج آزمون 99/06/23
نتايج آزمون 99/06/16
نتايج آزمون 99/06/12
نتايج آزمون 99/06/02
نتايج آزمون 99/05/19
نتايج آزمون 99/05/12
نتايج آزمون 99/05/05
نتايج آزمون 99/04/29
نتايج آزمون 99/04/22
نتايج آزمون 99/04/15
نتايج آزمون 99/04/08
نتايج آزمون 99/04/01
نتايج آزمون 99/03/25
نتايج آزمون 99/3/18
نتايج آزمون 99/3/11
نتايج آزمون 99/2/24
نتايج آزمون 98/12/12
نتايج آزمون 98/12/05
نتايج آزمون 98/11/28
نتايج آزمون98/11/21
نتايج آزمون 98/10/21
نتايج آزمون 98/10/30
نتايج آزمون 98/10/23
نتايج آزمون 98/10/16
نتايج آزمون 98/10/02
نتايج آزمون 98/9/25
نتايج آزمون 98/9/18
نتايج آزمون 98/08/20
نتايج آزمون 98/08/13
نتايج آزمون 98/08/06
نتايج آزمون 98/07/29
نتايج آزمون 98/07/22
نتايج آزمون 98/07/16
نتايج آزمون 98/07/08
نتايج آزمون 98/07/01
نتايج آزمون 98/06/25
نتايج آزمون 98/06/16
نتايج آزمون 98/06/11
نتايج آزمون 98/05/30
نتايج آزمون 98/05/14
نتايج آزمون 98/05/07
نتايج آزمون 98/04/31
نتايج آزمون 98/4/24
نتايج آزمون 98/4/17
نتايج آزمون 98/4/10
نتايج آزمون 98/4/3
نتايج آزمون 98/3/27
نتايج آزمون 98/3/20
نتايج آزمون 98/3/13
نتايج آزمون 98/2/30
نتايج آزمون 98/2/23
نتايج آزمون 98/02/16
نتايج آزمون 98/02/09
نتايج آزمون 98/2/2
نتايج آزمون 98/01/26
نتايج آزمون 98/1/19