كارگاه بارداري ويژه پدران و مادران در انتظار فرزند روز پنج شنبه 3 آبان ماه 97 با حضور مادران باردار و همسران، توسط واحد روابط عمومي در تالار دكتر كابلي برگزار گرديد.
سخنرانان در اين جلسه:
  • سركار خانم دكتر انصاف گو، متخصص زنان و زايمان با موضوع مراقبت هاي دوران بارداري و پاسخ به سوالات
  • سركار خانم بهرامي، ماما اتاق زايمان با موضوع ترويج زايمان طبيعي و پاسخ به سوالات
  • جناب آقاي دكتر حاج قاسمعلي، متخصص بيهوشي با موضوع انواع بيهوشي، بي حسي و مراقبت ها و نكات مهم قبل و بعد از انواع بيهوشي ها و پاسخ به سوالات
  • جناب آقاي دكتر يوسفي متخصص اطفال با موضوع مراقبت هاي پس از تولد از نوزاد، واكسيانسيون، اهميت شير مادر و پاسخ به سوالات
  • سركار خانم گرمچي، پرستار نوزادان و كارشناس شيردهي با موضوع آموزش شيردهي و ترويج تغذيه با شير مادر
پذيرايي از برنامه نيز توسط همكاران محترم واحد تغذيه صورت پذيرفت