آدرس مطب
تهران، عباس آباد خیابان شهید صابونچی، کوی ششم، پلاک 4، طبقه2، واحد 3
تلفن مطب
88504767
بیوگرافی
متخصص: زنان و زایمان / فلوشیب پرنیاتولوژی
تبحر: پریناتولوژی
عضو انجمن بین المللی سونوگرافی در زنان و مامائی
عضو انجمن ترماتولوژی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
* ضروری