آدرس مطب
تهران، بلوار کشاورز، جنب بیمارستان ساسان، کوچه رویان، مجتمع پزشکی 99 واحد 7
تلفن مطب
88955725
بیوگرافی
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مدیر گروه بخش ناباروری زنان و آندینولوژی پژوهشکده رویان
* ضروری