آدرس مطب
تهران شهرك قدس(غرب)، تقاطع بلوار فرحزادي و شهيد دادمان ، جنب بيمارستان آتيه ، ساختمان پزشكان آتيه ، طبقه4
تلفن مطب
88367231-4,88368979
بیوگرافی
متخصص بیماری های مغز و اعصاب و الکتروفیزیولوژی بالینی
دانش آموخته پزشکی دانشگاه تهران
بورد تخصصی 1374 نورولوژی دانشگاه تهران
استادیار و مدیر گروه نورولوژی دانشگاه علوم پزشکی
ترجمه و تالیف کتاب های متعدد پزشکی
شرکت در دوره های متعدد آموزشی در خارج از کشور
شرکت و ارائه مقاله در سمینارها و کنگره های متعدد